09
© CryptoFoam

Het schuim van onze economie


Welke schakels in een ecosysteem zijn voor ons zichtbaar, en welke niet?

Een paar jaar geleden zagen we een nieuw fenomeen opduiken in tal van Nederlandse landschappen die we in onze werkpraktijk verkennen: schuim. Verschillende ecosystemen, stedelijk en landelijk, zout en zoet: allemaal zijn ze geraakt door hetzelfde verschijnsel.

Schuim is delicaat en vluchtig, maar kan ook een ernstige bedreiging vormen voor planten, dieren en mensen. Het vermenigvuldigt zichzelf snel en verschijnt of verdwijnt zodra de wind verandert. Onze pogingen om deze schuimende waterlandschappen te interpreteren kregen vorm na een uitnodiging om een nieuw werk te ontwikkelen en te presenteren op de Tramkade in Den Bosch, in een voormalige veevoerfabriek. Deze industriële erfgoedlocatie vormde een schakel tussen het dikke schuim dat in de rivier aan ons voorbij dreef, en de verstrengelde economie en het ecosysteem van dit gebied met intensieve landbouwactiviteiten. Ooit produceerde deze fabriek het eiwitrijke voer dat nodig is om de grote veestapel van Nederland te ondersteunen, precies op het punt waar drie rivieren samenkomen voor verdere distributie. Zodra deze eiwitten zijn verteerd en weer via een omweg in het water terechtkomen, kan de wind een dik, wit schuim samen kloppen.

Schuim is hier het bijproduct van intensivering, een directe aanduiding van hoe onze economie en ecologie met elkaar verstrengeld zijn. Schuim is vluchtig en op zichzelf waardeloos, maar kan het onze aandacht op dezelfde manier naar waarde leiden als andere valuta dat kunnen? Dragen deze drijvende vlekken een waarde met zich mee?

In 2021 creëerden we het werk CryptoFoam. Het werk bevraagt onze waardesystemen rondom voedsel en agricultuur, en zoekt naar nieuwe relaties tussen de economie en ecologie. Waar we in een ver verleden schelpen als valuta gebruikten, kijken we nu naar de mogelijkheid van een vluchtig, ongrijpbaar element als schuim voor onze economie. Te midden van dit industriële erfgoed zochten wij naar een nieuw waardesysteem waar ecologie en economie met elkaar vervlochten kunnen raken.

Terug naar top