Plantsoensociologie — nieuw lexicon voor het onontdekte landschap

Op 22 november 2020 werd de Spinoza lens uitgereikt aan filosoof Bruno Latour. In het kader van deze feestelijke uitreiking en waardering voor het werk van Latour, gaf de Ambassade van de Noordzee een platform aan tentoonstellingen van verschillende organisaties die aansluiting vinden bij het gedachtegoed van Latour, waaronder Zone2Source. Het programma bestond uit 3 expedities door het Amstelpark met KCCM (Krijn Christiaansen & Cathelijne Montens), Chikako Watanabe en ook met ons.

Tijdens de expeditie gingen we in gesprek met Jesse Havinga over de vraag of we nieuwe concepten kunnen bedenken voor toevallige ontstane natuur-cultuurlandschappen, waar geen vocabulaire voor bestaat. Hoe inspireert het werk Plantsoensociologie om nieuwe verhalen over de relatie mens en plant te vertellen?

Ronald Boer en Jesse Havinga in gesprek.
Foto: Marina Sulima

Afgelopen jaar onderzochten wij verschillende landschapstypologieën in de heemtuin van het Amstelpark. Op zoek naar relaties tussen planten, mensen en organismen ontdekten wij een hooilandje waar, als resultaat van de maaimachine, tal van kleine stompige boompjes tussen het gras staan. We groeven een 40-tal boompjes uit en ontwikkelden keramieke schalen voor de boompjes waarop ze in een parade teruggeplaatst werden op de oorspronkelijke locatie in de Heemtuin. Lees hier verder over het onderzoek naar de onbevredigde esdoorn in het Urbanarium.

Het werk is mede mogelijk gemaakt door het AFK, Stichting Stokroos en het Mondriaan Fonds, waarvoor onze grote dank. Het meubel werd ontwikkeld in samenwerking met Overtreders W. Plantsoensociologie zal tot en met 2022 in de Heemtuin te zien zijn.