Werkperiode in Groningen

Het verblijf van de Onkruideniers op het voormalige Suikerunieterrein, gedurende het binnenlandgastatelier (Landscape Labs & SIGN) van het Mondriaanfonds in april en mei 2017, heeft geleid tot een fascinatie voor de complexiteit rondom de herkomst van ons voedsel.

Het suikerunie terrein is een soort ‘Tussenland’ geworden waar momenteel misschien wel meer suikers worden geproduceerd dan voorheen, door de fotosynthese in de wildgroei van de aanwezige planten en de stadsimker.

Fabrieken en productieplekken zoals het Suikerunieterrein, de Korenbeurs, de cichoreifabrieken, pakhuizen en bierbrouwerijen in de stad vormen geen actief onderdeel meer uit van de architectuur van  de dagelijkse voedselvoorziening van de Groningers. Vanuit verschillende perspectieven, door ontmoetingen met mensen leidend te maken in het werk, is gezocht naar aanknopingspunten en invalshoeken om de zichtbare betekenis van voedsel in het publieke domein in een nieuw verhaal aan de inwoners van Groningen te geven. Centrale vraag in het verhaal dat we ontwikkelden: Wat vertelt onkruid over de architectuur van voedsel in de stad Groningen en welke verborgen smaken kunnen we in de stad terugvinden die iets vertellen over de rijke geschiedenis van voedselproductie in Groningen?

De tussentijdse ervaringen werden gedeeld tijdens een afsluitende expeditie en tentoonstelling bij projectruimte SIGN.