Grassroots van start in Spangen

Een zoektocht naar lokaal gewortelde initiatieven. 

Hoe kan Grassroots aansluiten op thema’s die leven in de wijk, bij zowel de mensen als vogels en grassen die er geworteld zijn? 

Sinds september verzamelt de Onkruidenier in samenwerking met community connector Lenn Cox verhalen van mensen, vogels en grassen in Spangen. Grassen vinden we op allerlei niveaus in onze leefomgeving en worden al duizenden jaren door de mens gecultiveerd en gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo zijn maïs, tarwe en rijst ook voorbeelden van gewassen die tot de grassenfamilie worden gerekend. Een uitgestrekte familie die met behulp van zowel mensen als vogels migreerde naar verschillende gebieden. Vanuit de grasvelden in het Justus van Effencomplex onderzoekt de Onkruidenier op welke wijze we een hernieuwde relatie met onze leefomgeving kunnen opbouwen. Kan nieuwsgierigheid leiden tot collectiviteit? Welke (ver)banden kunnen gelegd worden met wat leeft in deze community vanuit zowel mens- als vogelperspectief?

Grassroots is een project van Kunstenaarscollectief de Onkruidenier in samenwerking met A Tale of A Tub, dat gevestigd is in het Justus van Effencomplex in Spangen, Rotterdam. Grassroots wordt mogelijk gemaakt door het VriendenLoterij Fonds.