05 Uitdagingen

Sta stil en reflecteer op de uitdagingen van deze plek. Worden deze uitdagingen groter in de toekomst? Of zullen er andere uitdagingen bijkomen? 


Onze leefomgeving heeft te maken met steeds groter wordende extremen als hittestress, droogte, piek neerslag en gebrek aan biodiversiteit. Vanwege de grote hoeveelheid dichte bebouwing van veelal harde materialen als beton, is de gevoelstemperatuur in de stedelijke omgeving nog veel hoger dan de werkelijke temperatuur. De gebouwen weerkaatsen als spiegels en houden de warmte vast. Hittestress is een groter wordend probleem in Nederland. Met het snel opschuivende klimaat van 13 meter per dag naar het noorden wordt de mediterranisering van Nederland een steeds reëler scenario. Hoe kunnen we plekken van luwte, bescherming en beschutting verzorgen waarin allerlei organismen zich kunnen handhaven en terugtrekken? Waar vocht vastgehouden kan worden door bedekking en daarmee een vruchtbare bodem kan ontstaan die vanuit sponswerking water kan opnemen in plaats van water laat wegstromen ten tijde van piek regenval.