SchaduwTuin, Amstelpark

Archaeology of gestures

In februari 2024 mocht de Onkruidenier, in het kader van de regeling Bouwen aan Talent, Samar Khan verwelkomen als Future Gardener. Samar onderzoekt interspecies communicatie aan het Meertens instituut van het KNAW. In samenwerking met Samar zal de Onkruidenier het onderzoek Schaduwtuin — Archaeology of gestures vervolgen.

De muren van de tuin helpen bij het creëren van een beschut microklimaat waarin we unieke interacties tussen soorten waarnemen. Dit maakt de tuin tot een interessante proeftuin voor het leren over het vermogen van de stadsnatuur om met hitte en klimaatveranderingen om te gaan. We ontwikkelen nieuwe tools, gebaren en tactieken voor onze omgang met de tuin en alle bewoners ervan en willen voor en met hen ontwerpen.

Met het concept ‘Archaeology of Gestures’ wordt benadrukt hoe plaatsen worden gemaakt door de verschillende manieren waarop menselijke EN niet-menselijke lichamen bewegen en hoe hun bewegingen een gedeelde en klimaatadaptieve ruimte construeren. De kloostertuin is een proeftuin waar we zorgvuldig kunnen observeren en leren van het samenkomen van de unieke micro-ecologie met kleine gemeenschappen van mensen (wij) die de tuin zullen verzorgen. De primaire methode die als een rode draad door onze verschillende ontwerpinterventies en onderzoeken zal lopen is auto-ethnografisch: we bestuderen onszelf terwijl we leren en handelen. Als ontwerpers willen we affectieve en bezielde relaties aangaan met planten, onderzoeken wat het betekent om instructies van planten aan te nemen over hoe ze onze gedeelde ruimtes willen bewonen en onze bevindingen vervolgens vertalen in methodologieën die performatief gepresenteerd, gedeeld en onderwezen kunnen worden.

Gezien de historische verwijzingen naar een kloostertuin, de sociaal-politieke ligging in een stadspark en de unieke ecologische dynamiek zijn we enthousiast begonnen met het opbouwen van een gemeenschap van experts. We zijn beiden geïnteresseerd in het leren van en samenwerken met  historici, tuiniers, boeren en beoefenaars van hedendaagse spiritualiteit die onze verbeelding over het omgaan met planten en hun ecologische eigenschappen kunnen verruimen.