Future Gardening

Marjolein Vinkenoog

In de SchaduwTuin zijn we de afgelopen maanden van start gegaan met een zoektocht naar de toekomst van tuinieren in een veranderend klimaat dat droger en heter wordt. Dit doen we onder de noemer Future Gardening. Daarmee is de schaduwtuin een testomgeving en openluchtatelier waarin we collectief speculeren over de toekomst van onze groene leefomgeving.

In de nabije toekomst gaan we steeds vaker ervaren dat we te maken hebben met relatief natte winters en droge hete zomers door de mediteranisering van onze steden. Hoe ziet een xerofiele (hitteminnende) biotoop voor de stad eruit? Hoe ontwikkelen we een regeneratief systeem voor een florerende hittebestendige stadsnatuur? Momenteel schuift onze klimaatzone elke dag 13 meter noordoostwaarts op. Hoe ziet onze stadsbiotoop er in de toekomst uit wanneer we over 50 jaar in de huidige klimaatzone van Parijs leven? Hoe adaptief zijn onze steden ingericht? 

Het stedelijk gebied wordt gedomineerd door asfalt, bestrating en beton, op een ondergrond van opgespoten zand. De stad is een groot, ommuurd hitte eiland. Welke hitteminnende plantengemeenschappen omarmen we in de toekomst? En hoe leren we als mens met ze samenwerken om de stad leefbaar te houden? Hoe leren we de instructies van deze planten ontvangen.