Shadow Floriade

In de lente van 2022 overhandigde de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid de sleutel van de voormalige Kloostertuin in het Amstelpark aan de Onkruidenier. Deze tuin, die werd ontwikkeld als onderdeel van het Belgische paviljoen voor de Floriade van 1972, is voor langdurige tijd aan de Onkruidenier in beheer gegeven. Werkend aan een speculatief ecosysteem als kunstwerk waarbij de Onkruidenier uitgaat van relationele classificatiesystemen, zullen we onderzoeken hoe alternatieve natuur-cultuurverhalen kunnen leiden tot nieuwe praktijken van zorg. Dit doen we onder de noemer Future Gardening. 

De Onkruidenier is in 2022 begonnen met de ontwikkeling van De SchaduwTuin, waarin het web van relaties tussen mens, dier, plant, bacterie en hun habitat centraal staan. Tegenover het eco-modernistische traditie van de Floriade, waarin het vooral om technologische innovatie gaat zonder dat daarmee systemen en mentaliteiten getransformeerd worden, bevragen we de positie van de mens zelf binnen het ecosysteem. Nieuwe verbindingen tussen plant, mens en natuur in de stad zorgen voor een totaal nieuwe ervaring van wat stadsnatuur nog meer kan zijn. In de SchaduwTuin bewegen we ons letterlijk in de schaduw van de aarde, als bodem en als aardse systemen en verborgen gebleven kennis aan het licht gebracht wordt. Hoe kan de tuin een plek worden waarin mensen hun verbinding met hun leefomgeving opnieuw vorm kunnen gaan geven?

De ShaduwTuin is een langdurig project dat in 2022 van start ging tijdens de Shadow Floriade als onderdeel van Our Living Soil,  dat Zone2Source ter ere van 50 jaar Amstelpark organiseerde, parallel aan de Floriade van Almere. De Schaduwtuin wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, Zone2Source, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds en het Cultuurfonds.