Shadow Floriade

In de lente van 2022 heeft de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid ons de sleutel gegeven van de voormalige Kloostertuin in het Amstelpark. Deze tuin, die werd ontwikkeld als onderdeel van het Belgische paviljoen voor de Floriade van 1972, is voor langdurige tijd aan de Onkruidenier in beheer gegeven. De ommuurde tuin zal de komende jaren ontwikkeld worden als kunstenaarstuin.

De Onkruidenier is in de zomer van 2022 begonnen met de ontwikkeling van De SchaduwTuin, waarin het web van relaties tussen mens, dier, plant, bacterie en hun habitat centraal staan. Tegenover het eco-modernistische traditie van de Floriade, waarin het vooral om technologische innovatie gaat zonder dat daarmee systemen en mentaliteiten getransformeerd worden, bevragen we de positie van de mens zelf binnen het ecosysteem. Nieuwe verbindingen tussen plant, mens en natuur in de stad zorgen voor een totaal nieuwe ervaring van wat stadsnatuur nog meer kan zijn. In de SchaduwTuin bewegen we ons letterlijk in de schaduw van de aarde, als bodem en als aardse systemen en verborgen gebleven kennis aan het licht gebracht wordt. Hoe kan de tuin een plek worden waarin mensen hun verbinding met hun leefomgeving opnieuw vorm kunnen gaan geven?

Het project werd geopend tijdens de Shadow Floriade die Zone2Source in 2022 ter ere van 50 jaar Amstelpark organiseert, parallel aan de Floriade van Almere en tijdens het 50 jarige bestaan van het Amstelpark dat voor de Floriade in 1972 aangelegd werd.

De Schaduwtuin wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, Zone2Source en het Prins Bernhard Cultuurfonds.