CHALK TALKS gemist? Luister ze terug als podcast.

In de periode tussen 12 en 22 oktober deed de Onkruidenier een residentie bij de Tolhuistuin aan het IJ. In een dubbele glazen zeecontainer onderzochten we het veranderende landschap vanuit Amsterdam Noord wanneer de zeespiegel stijgt. Gedurende de werkperiode konden we met elkaar, de genodigde experts en publiek speculeren over onze leefomgeving in een natte toekomst. Door het verzamelen van wetenschappelijke, historische en filosofische data en het produceren van objecten van kalk ontstond het begin van een toekomstgericht ecosysteem. De verzameling van verhalen en objecten werden tijdens het programma Chalk Talks geactiveerd. De gesprekken zijn als podcast terug te luisteren op het Spotify kanaal van de Tolhuistuin

~~~~~~

~~~~~~

In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe leren we ons als mens aanpassen aan een landschap waarin de zeespiegel aan het stijgen is? Als focuspunt zijn we ons gaan richten op de substantie kalk. De manier waarop calcium continu in een kringloop van grondstoffen of bouwstoffen op aarde zich manifesteert gaf het onderzoek richting. We maakten een brug tussen kalk in ons lichaam, schelpen, water, planten, gesteente en architectuur.

Wanneer we het landschap direct aan het IJ onder de loep nemen welke materialen of materialiteit van kalk kunnen we hier ontdekken? Welke dieren en planten boven en onder het water maken gebruik van calcium? Het IJ functioneerde als proefondervindelijke onderzoekscontext waar we tijdens wandelingen aan het jutten sloegen. Het jutten naar aanspoelsels, planten, bouwplaatsen of het informele gesprek met een voorbijganger werd input om het ecosysteem te voorzien van informatie. De container was een tijdelijk verzamelpunt waar een miniatuur landschap van een kalk gedragen ecosysteem zichtbaar werd. 

Experts In het onderzoek werden kunstenaar en wetenschapper Esmee Geerken, mariene bioloog Lisa Becking, landschapshistoricus Mans Schepers en ontwerpers Hester van Dijk en Reinder Bakker onze peergroep van experts. Deze diverse groep vormde onze gesprekspartners om een nieuwe denkruimte te geven aan onze residentie.

Fotografie: Tim Hillige