SWEET – SWAT – SWEETIE – SWEATER – SWETSEN

Tijdens LANGSTME, de triënnale van Kunsthuis SYB, organiseerde De Onkruidenier een site-specifieke trainingssessie genaamd SWEET – SWAT – SWEETIE – SWEATER – SWETSEN. Deze training vond plaats aan het magistrale Witte Meer van Beetsterzwaag. Met behulp van een performatieve installatie werden de toponiemen van het lokale landschap onderzocht. Op welke manieren zijn namen, taal, ons lichaam en het landschap met elkaar vervlochten? En hoe kunnen we die verschillende lagen van het landschap ontrafelen door onze zintuigen op nieuwe manieren te activeren? Samen met het publiek werd een aantal verschillende oefeningen gedaan om op zoek te gaan naar zowel nieuwe zintuigelijke ervaringen als alternatieve relaties tussen lichaam, landschap en taal. Met een aantal tools, waaronder het nieuwe CryptoFoam dat in samenwerking met Kai Udema werd ontwikkeld, activeerde De Onkruidenier de veranderlijke dynamiek tussen onszelf en onze omgeving.