SWIET — SWIT

SWIET – SWIT is de Friese editie van het langlopende onderzoeksproject SWEET – SWEAT en bracht de Onkruidenier naar landschappen in Friesland rondom Leeuwarden en Beetsterzwaag. Voor dit drijvende werk zoomde de Onkruidenier specifiek in op de polder van Skrins, een weidevogelgebied gelegen in een drooggelegde geul van de middeleeuwse Middelzee. De speciale aanleiding voor dit werk was Arcadia, een 100 dagen durende triënnale waarbij je in heel Friesland kunstwerken kon bezoeken die allemaal gericht waren op het lokale landschap. De Onkruidenier had het genoegen een installatie te maken voor de entree van het Fries museum.

SWIET – SWIT is een discussiestuk waarin we onderzoeken hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende landschap en klimaat. Wat gaan we eten? Kunnen we ons net als planten aanpassen? De folie die we op de ramen van het museum hebben aangebracht, filtert specifieke kleuren van het lichtspectrum die planten helpen groeien. Het werk roept allerlei speculatieve manieren op om het controlerende menselijke gedrag ten opzichte van het landschap hier in Nederland ter discussie te stellen.


Gedurende 100 dagen groeiden witte ananas aardbeien, zwarte rijst, zoutminnende aardappelen, taro planten en allerlei soorten kroos in de installatie terwijl de we samen met de medewerkers van het Fries Museum dit nieuwe ecosysteem verzorgden. Onderdeel van de tentoonstelling was een publieksprogramma bestaande uit drie evenementen waar we deze nieuwe landschaps verbeeldingen op ons in lieten werken door onze smaakpapillen te activeren, rond te dwalen in Beetsterzwaag en we ons met publiek tijdens een wandeling verdiepten in de aquatische geschiedenis van Leeuwarden.

SWIET – SWIT is een samenwerking tussen Fries Museum, Kunsthuis SYB en de Onkruidenier.
Het project werd mogelijk gemaakt door Arcadia en het Mondriaan Fonds
Met speciale dank aan Josine Sibum Siderius, Laura Kneebone, Rebekka Bank